Modul 1 – Splošna anestezija – 1

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na podiplomsko šolo – 1. modul, ki bo potekal v petek, 20. 10. 2023 v

Medicinskem simulacijskem centru UKC Ljubljana.

Za prijave je na voljo 60 mest.

Kontaktna oseba je Vanja Oven, dr. med., vanja.oven@kclj.si

PROGRAM

8:00 – 8:20 REGISTRACIJA
8:30 – 12.30 PREDAVANJA
08:20 – 08:30 Navodila za udeležence Vesna Novak Jankovič

1. 8:30 – 8:50 Etika v anesteziologiji, reanimatologiji in perioperativni intenzivni medicini – Štefan Grosek

2. 8.50 – 9.10 Odgovornost zdravnika do pacienta v slovenskem pravnem redu – Marko Špoljarič

3. 9.10 – 9.30 Pojasnilna dolžnost in privolitev bolnika na poseg v anesteziji – Matej Jenko

4. 9.30 – 9.50 Priprava bolnika na diagnostični in operativni poseg v anesteziji – Maja Šoštarič, Gordana Taleska Štupica

5. 9.50 – 10.10 Osnove statistike v raziskovalnem delu – Vesna Zadnik

6. 10.10 – 10:30 Transport in nadzorovanje ogljikovega dioksida – Vesna Novak Jankovič

10:30 – 11.00 Odmor za kavo

7. 11.00 -11.20 Anestezijski aparat – Peter Poredoš

8. 11.20 – 11.40 Transport in nadzorovanje kisika – Dušan Mekiš

9. 11.40 – 12.00 Fizika za anesteziologe – Miljenko Križmarić

10. 12.00 – 12.20 Monitoring, EKG in krvni tlak – Matej Jenko

11. 12.20 – 12.40 Mehanična ventilacija in monitoring mehanične ventilacije med splošno anestezijo – Andreja Möller Petrun

12:40 – 13:45 ODMOR ZA KOSILO

13:45 – 17.30 DELAVNICE
13.30 do 13.50
13.50 do 14.10
14.10 do 15.30
15.30 do 15.50
15.50 do 16.10 ODMOR
16.10 do 16.30
16.30 do 16.50
16.50 do 17.10
17.10 do 17.30
1. Etika v anesteziologiji, reanimatologiji in perioperativni intenzivni medicini – Štefan Grosek
2. Odgovornost zdravnika do pacienta v slovenskem pravnem redu – Marko Špoljarič
3. Monitoring – EKG, krvni tlak – Matej Jenko
4. Monitoring in transport kisika – Dušan Mekiš
5. Monitoring in transport ogljikovega dioksida – Vesna Novak Jankovič
6. Mehanična ventilacija in monitoring med splošno anestezijo – Andreja Möller Petrun
7. Priprava bolnika na diagnostični in operativni poseg v anesteziji in pojasnilna dolžnost – Gordana Taleska Štupica
8. Anestezijski aparat in elektronski anestezijski list – Peter Poredoš, Andrej Brlan
9. Fizikalni principi v anesteziologiji – Miljenko Križmarić

17:30 – 18:30 ZAKLJUČNI KOLOKVIJ / RAZGOVOR

Strokovno – organizacijski odbor:
Vesna Novak Jankovič, Maja Šoštarič, Štefan Grosek, Dušan Mekiš, Marko Zdravković, Vesna Zadnik,
Miljenko Križmarić, Peter Poredoš, Andreja Möller Petrun, Matej Jenko, Marko Špoljarič, Vanja Oven