Modul 10 – Intenzivna medicina 2

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na podiplomsko šolo – 10. modul, ki bo potekal v četrtek, 15. 2. 2024 v

Medicinskem simulacijskem centru UKC Ljubljana.

Za prijave je na voljo 45 mest.

Kontaktna oseba je Vanja Oven, dr. med., vanja.oven@kclj.si

PROGRAM

8:00 – 8:20 REGISTRACIJA
8:30 – 14.00 PREDAVANJA
08:20 – 08:30
Navodila za udeležence
Tomislav Mirković
1. 8:30 – 9:00
Fiziologija dihanja in patofiziološki mehanizmi med boleznijo dihal
Fedja Pavlovec
2. 9:00 – 9:30
Respiratorne motnje acidobaznega statusa
Dragoslav Leković
3. 9:30 – 10.00
Metabolne motnje acidobaznega statusa
Andriy Grynyuk
4. 10.00 – 10:30
Hiperkapnična dihalna stiska
Tomislav Mirković
5. 10:30 –11.00
Akutna hipoksemična dihalna stiska (ARDS)
Mihael Jožef Gradišek
11:00 – 11:30 Odmor za kavo
6. 11.30 – 12.00
Umetno predihovanje I. del
Mihael Jožef Gradišek
7. 12.00 – 12.30
Umetno predihovanje II. del
Tomislav Mirković
8. 12.30 – 13.00
Motnje zavesti in koma
Maja Šoštarič
9. 13.00 -13.30
Intenzivno zdravljenje bolnikov s hudo možgansko poškodbo
Primož Gradišek
10. 13.30 – 14.00
Obravnava bolnika s politravmo v enoti intenzivne medicine
Suada Fileković Ribarič

14.00 -15:00 ODMOR ZA KOSILO
15:00 – 18.00 DELAVNICE

1. Obravnava acidobaznega stanja bolnika na osnovi primerov
Andriy Grynyuk, Dragoslav Leković, Andrej Brlan
2. Predihavanje bolnika z ARDSom
Michael J. Gradišek, Fedja Pavlovec
3. Podporne oblike predihavanja pri bolnikih v procesu oddvajanja od ventilatorja
Tomislav Mirković, Andrej Trobec
4. Obravnava bolnika s hudo možgansko poškodbo v enoti intenzivne terapije
Suada Fileković Ribarič, Primož Gradišek
18.00 – 19.00 ZAKLJUČNI KOLOKVIJ / RAZGOVOR

Strokovno – organizacijski odbor:
▪ izr. prof. dr. Tomislav Mirković, dr. med., DEAA
▪ prof. dr. Vesna Novak Jankovič, dr. med., svetnica
▪ izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
▪ izr. prof. dr. Primož Gradišek, dr. med.
▪ asist. dr. Suada Fileković, dr. med.
▪ Andriy Grynyuk, dr. med.
▪ Fedja Pavlovec, dr. med.
▪ Mihael Jožef Gradišek, dr. med.
▪ Dragoslav Leković, dr. med.
▪ Vanja Oven, dr. med.
▪ Andrej Brlan