O SZAIM

Postani član

Vljudno vabimo vse specialiste in specializante, ki delujete na področju anesteziologije, reanimatologije, terapije bolečine in intenzivne medicine da se včlanite v SZAIM. Ponujamo dve vrsti članstva, in sicer aktivno ter pridruženo članstvo. Kot aktivni člani SZAIM boste imeli ugodnejšo ali brezplačno kotizacijo za izobraževanja, dostop do vseh vsebin na spletni strani, možnost kandidiranja za organe združenja ter  glasovalno pravico na generalni skupščini. Natančnejši opis vrst članstva se nahaja spodaj.

O SZAIM

Postani član

Vljudno vabimo vse specialiste in specializante, ki delujete na področju anesteziologije, reanimatologije, terapije bolečine in intenzivne medicine da se včlanite v SZAIM. Ponujamo dve vrsti članstva, in sicer aktivno ter pridruženo članstvo. Kot aktivni člani SZAIM boste imeli ugodnejšo ali brezplačno kotizacijo za izobraževanja, dostop do vseh vsebin na spletni strani, možnost kandidiranja za organe združenja ter  glasovalno pravico na generalni skupščini. Natančnejši opis vrst članstva se nahaja spodaj.

Aktivni člani – specialisti

Aktivni člani – specialisti so vsi zdravniki specialisti (tudi upokojeni), ki na območju Republike Slovenije delujejo na področju anesteziologije in intenzivne medicine in so člani SZD.

Imajo naslednje pravice:

 • da glasujejo in volijo na generalni skupščini,
 • da kandidirajo in so izvoljeni za organe združenja (z izjemo za mesto predstavnika specializantov),
 • da imajo ugodnejšo ali brezplačno kotizacijo za izobraževanja in aktivnosti, ki jih organizira združenje,
 • imajo brezplačen dostop do spletnih vsebin združenja,
 • da dajejo predloge organom združenja,
 • da sodelujejo pri delu organov združenja;

in dolžnosti:

 • da spoštujejo statut in pravilnike združenja,
 • da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov združenja,
 • da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa združenja,
 • da plačujejo letno članarino SZD.

Aktivni člani – specializanti

Aktivni člani – specializanti so vsi zdravniki specializanti, ki na območju Republike Slovenije delujejo na področju anesteziologije in intenzivne medicine in so člani SZD.

Imajo naslednje pravice:

 • da glasujejo in volijo na generalni skupščini,
 • da kandidirajo in so izvoljeni za organe združenja (kandidirajo lahko za funkcije tajnika, blagajnika in za mesto predstavnika specializantov),
 • da imajo brezplačno udeležbo ali ugodnejšo kotizacijo za izobraževanja in aktivnosti, ki jih organizira združenje,
 • imajo brezplačen dostop do spletnih vsebin združenja,
 • da dajejo predloge organom združenja,
 • da sodelujejo pri delu organov združenja;

in dolžnosti:

 • da spoštujejo statut in pravilnike združenja,
 • da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov združenja,
 • da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa združenja,
 • da plačujejo letno članarino SZD.

Pridruženi člani

Pridruženi člani so lahko posamezniki v Republiki Sloveniji in izven, ki jih zanima področje anesteziologije in intenzivne medicine. Njihovo vlogo za včlanitev obravnava in odobri Upravni odbor.

Imajo naslednje pravice:

 • da prisostvujejo sestankom združenja z izjemo sestankom upravnega odbora,
 • da dajejo predloge organom združenja,
 • da imajo ugodnejšo kotizacijo za izobraževanja, ki jih organizira združenje;

in dolžnosti:

 • da spoštujejo statut in pravilnike združenja,
 • da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov združenja,
 • da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa združenja.

Pridruženi člani ne morejo sodelovati v organih združenja in nimajo glasovalne pravice na generalni skupščini.

Častni člani

Častni člani lahko postanejo aktivni ali pridruženi člani oziroma posamezniki izven združenja, ki jim združenje podeli omenjeni naziv zaradi svojih izrednih zaslug pri delu združenja ali pri delu na področju anesteziologije, reanimatologije, lajšanja bolečine in intenzivne medicine. Naziv častni član lahko predlaga upravni odbor ali vsak aktivni član združenja, potrdi pa ga skupščina združenja z navadno večino glasov. Naziv je podeljen za nedoločen čas. Naziv je časten. Pravice in dolžnosti ostanejo iz aktivnega oziroma pridruženega članstva. Doda se pravica do uporabe naziva pri svojem predstavljanju.