ZA PACIENTE IN SVOJCE

Multimedijske vsebine

Posebno pozornost smo namenili ozaveščanju javnosti o našem delu. Na tej podstrani lahko najdete številne osnovne informacije o anesteziologiji, oživljanju, lajšanju bolečine in perioperativni intenzivni medicini. Upamo, da bodo spodnji prispevki predvsem vodili k boljšemu informiranju in razumevanju našega področja dela v laični javnosti in s tem tudi k izboljšanju prepoznavnosti anesteziologije kot medicinske stroke.

Vsebina v pripravi.