O SZAIM

Vodstvo

Trenutno ekipo Upravnega odbora SZAIM sestavlja 5 specialistov ter 2 specializanta, prihajamo iz štirih slovenskih bolnišnic: Splošne bolnišnice Murska Sobota, Splošne bolnišnice Novo mesto, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Naša vizija delovanja temelji na krepitvi povezanosti in skupnega delovanja naše stroke po vsej državi, vključevanju specializantov v delovanje SZAIM ter enotnemu in usklajenemu strokovnemu delovanju. Zagotavljali bomo jasno infrastrukturo za realizacijo želja/projektov vseh članov SZAIM ter enake možnosti za vse člane ne glede na njihovo regijsko pripadnost, starost, spol ali politična prepričanja.

2021 – 2024

Podpredsednica

izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

maja.sostaric@kclj.si

Življenjepis

UKC Ljubljana

Blagajnik

asist. dr. Marko Žličar, dr. med.

blagajnik@szaim.org

@marko_z81

Življenjepis

UKC Ljubljana

Nadzorni odbor

Predsednik

doc. dr. Peter Poredoš, dr. med.

peter.poredos@kclj.si

linkedin.com/peter-poredos

Življenjepis

UKC Ljubljana

mag. Aleksandra Kern, dr. med.

aleksandra.kern@sb-je.si

Življenjepis

SB Jesenice

2016 – 2020

Predsednica

doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Podpredsednica

Mojca Drnovšek-Globokar, dr. med.

Tajnik

as. Peter Poredoš, dr. med.

Blagajnik

Marko Žličar, dr. med.
as. mag. Silva Ostojič-Kapš, dr. med.
izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
Janez Kompan, dr. med.

prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

prim. mag. Rade Stanić, dr. med.

as. mag. Aleksandra Kern, dr. med.

2010 – 2015

prof. dr. Vesna Novak-Jankovič, dr. med.

prim. as. mag. Adela Stecher, dr. med.

as. mag. Jasmina Markovič-Božič, dr. med.

as. dr. Iztok Potočnik, dr. med.

Eleonora Ivanova, dr. med.

prof. dr. Vesna Novak-Jankovič, dr. med.

prim. as. mag. Adela Stecher, dr. med.

as. mag. Jasmina Markovič, dr. med.

as. dr. Iztok Potočnik, dr. med.

Eleonora Ivanova, dr. med.

Božena Gerjevič, dr. med.

prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

Judita Mandelc Kunčič, dr. med.

prim. mag. Miša Hribar Habinc, dr. med.

prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med.

prim. dr. Vika Rus Vaupot, dr. med.

prim. Nada Kodrič, dr. med.

prof. dr. Vesna Paver Eržen, dr. med.

prof. dr. Aleksander Manohin, dr. med. (do januarja 2013)

as. dr. Minca Voje, dr. med. (od januarja 2013)

2006 – 2010

prof. dr. Vesna Novak-Jankovič, dr. med.

prim. as. mag. Adela Stecher, dr. med.

as. mag. Jasmina Markovič Božič, dr. med.

as. dr. Iztok Potočnik, dr. med.

prim. Milena Kremesec, dr. med.,

as. mag. Mateja Lopuh, dr. med.,

prim. Lucija Oberauner, dr. med.,

mag. Tatjana Pintar, dr. med.,

Nataša Požar, dr. med.,

mag. Neva Požar Lukanovič, dr. med.,

Gorazd Požlep, dr. med.,

as. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.,

mag. Simona Šteblaj, dr. med.,

mag. Nadežda Tokić Crnić, dr. med.,

Jasna Uranjek, dr. med.,

dr. Neli Vintar, dr. med.,

Dušan Vlahovič, dr. med.,

prim. Zoran Zabavnik, dr. med.

prim. mag. Miša Hribar Habinc, dr. med.

prof. dr. Aleksander Manohin, dr. med.

prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med.

prim. dr. Vika Rus Vaupot, dr. med.

prim. Nada Kodrič, dr. med.

prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med.

prof. dr. Vesna Paver Eržen, dr. med.

2002 – 2006

prim. Nada Kodrič, dr. med.

Simona Šteblaj, dr. med.

mag. Jasmina Markovič, dr. med.

Tadeja Malenšek, dr. med.

1998 – 2002

asist. mag. Neli Vintar, dr. med.

Maja Šoštarič, dr. med.

asist. Mateja Lopuh, dr. med.