2. jesenski simpozij porodniške anestezije z mednarodno udeležbo

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na 2. jesenski simpozij porodniške anestezije, ki bo potekal v soboto 30. 11. 2024 Ljubljani (Hotel MONS – Four Points by Sheraton). Kotizacije ni.

ZZS je srečanju dodelila ?? licenčnih točk.

Program:

08.00 – 09.00 REGISTRACIJA (Mateja Prevolšek)

09.00 – 09.20 High-flow za indukcijo splošne anestezije pri porodnicah: zakaj-kako-pri kom? (Jure Jordan)

09.20 – 09.40 Ne-neuraksialne tehnike lajšanja porodne bolečine: od zniževanja intenzitete bolečine proti lažjemu shajanju z bolečino? (Tatjana Stopar Pintarič)

09.40 – 10.00 Vpliv neuraksialne analgezije na potek in izhod porodov (Alexandra Schyns van den Berg, Netherlands)

10.00 – 10.20 Uporaba ultrazvoka pri nevroaksialni anesteziji (Blaz Peček)

10.20 – 10.40 Kaj mora anesteziolog vedeti o indukciji poroda? (Gorazd Kavšek)

10.40 – 11.20 ODMOR

11.20 – 11.40 Novosti v obvladovanju obporodnih krvavitev? (Thierry Girard, Švica)

11.40 – 12.00 Embolija z amnijsko tekočino (Andrej Hostnik)

12.00 – 12.20 Zakaj potrebujemo perinatalne intenzivne enote? (Miha Lučovnik)

12.20 – 12.40 Nevrološke bolezni in anestezija/analgezija porodnic (Rok Grilj)

12.40 – 13.00 Digitalizacija v porodnišnici Kranj-primer dobre prakse (Matevž Uranič)

13.00 – 13.20 “Anesthesiology news”:” izbrani članki, ki bodo spremenili prakso porodniške anestezije (Marko Zdravković)

13.20 – 14.30 KOSILO

14.30 – 15.30  2. skupščina SSPA Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda in imenovanje delovnega predsedstva skupščine
  2. Potrditev zapisnika 1. skupščine SSPA
  3. Podelitev častnega članstva SSPA
  4. Pregled dosedanjih priporočil in predlogi za naprej (Mateja Prevolšek, Dragan Graovac)
  5. Razno

Organizacijski odbor:

  • Robert Berger, dr. med.
  • Mateja Prevolšek, dr. med.
  • prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.
  • doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.
  • asist. dr. Marko Žličar, dr. med.

Informacije:

E-pošta / E-mail: sspa@szaim.org