SEKCIJE

Slovenska sekcija za regionalno anestezijo

SSRA trenutno šteje več kot 120 članov, število članov pa iz leta v leto narašča. Izredno ponosni smo na vse svoje člane – tako na začetnike v anesteziologiji, ki pridobivajo temeljno znanje iz regionalne anestezije, kot na strokovnjake v regionalni anesteziji, predavatelje in učitelje na številnih domačih in tujih kongresih, delavnicah ter šolah.

O SSRA

Slovenska sekcija za regionalno anestezijo (SSRA) je bila ustanovljena leta 2013 pod okriljem Slovenskega združenja za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM) in  Slovenskega zdravniškega društva (SZD).

Vse aktivnosti SSRA so usklajene in potekajo v sodelovanju s SZAIM. SSRA je polnopravna članica Evropskega združenja za regionalno anesteziologijo (European Society of Regional Anesthesia, ESRA), s katerim sodeluje pri številnih projektih. Člani SSRA so slovenski zdravniki, ki imajo poseben interes za regionalno anestezijo in terapijo bolečine. Članstvo je prostovoljno in brezplačno.

Naši cilji so promocija regionalne anestezije v Sloveniji in tujini, uvedba novih in izboljšava že obstoječih standardov kakovosti ter organizacija izobraževalnih aktivnosti na področju regionalne anestezije in zdravljenja bolečine.

Prenesite statut SSRA ob kliku na logotip SSRA spodaj.

Vodstvo

Predsednik

asist. Ivan Kostadinov, dr. med., EDRA

Podpredsednika

dr. Marija Damjanovska, dr. med.,
Ana Kalač, dr. med.

Tajnika

Mensur Salihović, dr. med.,
dr. Ira Skok, dr. med.
Predsednica

doc. dr. Tatjana Stopar-Pintarič, dr. med.

Podpredsednik

Aleksander Bilić, dr. med.

Tajnika

Matevž Uranič, dr. med.,
Iva Blajić, dr. med.
Predsednik

asist. dr. Iztok Potočnik, dr. med. (do decembra 2015)

Vršilka dolžnosti predsednice

asist. Silva Ostojič-Kapš, dr. med. (od decembra 2015)

Podpredsednici

Sabina Štivan, dr. med., asist.,
Silva Ostojič Kapš, dr. med.

Tajnika

Ivan Kostadinov, dr. med.,
Eleonora Ivanova, dr. med.