Povezave

Povezave so razdeljene v tri sklope, in sicer domače in tuje spletne strani ter najpomembnejše revije s faktorjem vpliva.

Domače spletne strani

Tuje spletne strani

Domače spletne strani

Tuje spletne strani

Domače spletne strani

Priloga

Vse revije s faktorjem vpliva v letu 2019 s področja anesteziologije, lajšanja bolečine, intenzivne medicine in urgentne medicine.

Anesteziologija in lajšanje bolečine Leto Faktor vpliva
ena dva tri
stiri pet sest
sedem osem devet