2. Slovenska šola oskrbe dihalne poti

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na 2. Slovensko šolo oskrbe dihalne poti, ki bo potekala v petek 20. 9. 2024 in v soboto, 21.9. 2024 v Mariboru (Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru).

Šola je namenjena specializantom in specialistom različnih strok: anesteziologije in intenzivne medicine, interne medicine, urgentne medicine, družinske medicine, pediatrije, nevrologije, otorinolaringologije in maksilofacialne kirurgije, torakalne kirurgije itd.

Maksimalno število udeležencev je 42.

Predvidoma bo ZZS dogodku dodelila vsaj 21 kreditnih točk.

Kotizacija za specializante znaša 250 EUR + DDV, za specialiste pa 350 EUR + DDV.

Program:

PETEK, 20. 09. 2024

08.00 – 08.20 REGISTRACIJA (B. Križovnik)

08.20 – 08.30 UVODNI POZDRAV (D. Mekiš, N. Matkovič Lonzarić, M. Zdravković)

08.30 – 09.30: UVODNA PREDAVANJA 

Moderatorja: M. Šoštarič in D. Mekiš

 1. Funkcionalna anatomija dihalne poti v 3D: N. Umek
 2. Radiološki prikaz dihalne poti: N. Umek in T. Stopar Pintarič
 3. Tehnologije pri oskrbi dihalne poti: M. Križmarič
 4. Zdravila za oskrbo dihalne poti v splošni anesteziji: M. Kamenik
 5. Indikacije za oskrbo dihalne poti in umetno predihavanje: A. Möller Petrun
 6. Razprava

09.30 – 10.30: OSNOVNE TEHNIKE OSKRBE DIHALNE POTI  

Moderatorja: P. Poredoš in A. Möller Petrun

 1. Sprostitev dihalne poti, odstranitev tujkov, predihavanje z masko in dihalnim balonom: D. Kogler
 2. Supraglotični pripomočki in vstavitev dihalne cevke z direktno laringoskopijo: J. Selinšek
 3. Vstavitev dihalne cevke z videolaringoskopom: D. Kos
 4. Vstavitev dihalne cevke z upogljivim bronhoskopom in kombinirane tehnike: M. Zdravković
 5. Nujna vzpostavitev dihalne poti skozi vrat (ang. eFONA): T. Stopar Pintarič
 6. Razprava

10.30 – 11.00 Odmor za kavo

11.00 – 12.30: KLJUČNI TRENUTKI OSKRBE DIHALNE POTI

Moderatorja: T. Stopar Pintarič in D. Kos

 1. Težka oskrba dihalne poti: D. Mekiš
 2. Priprava na oskrbo dihalne poti: ocena in načrt: V. Sok
 3. Perioksigenacija: P. Poredoš
 4. Potrditev uspešne vstavitve dihalne cevke v sapnik: D. Sraka
 5. Sprejemanje odločitev: Vrtinec (ang. Vortex): J. Novak
 6. Krizno ukrepanje in “človeški faktorji” pri oskrbi dihalne poti: D. Kogler
 7. Vzpostavitev dihalne poti skozi vrat (ang.eFONA): omejitve in možnosti: B. Lanišnik in R. Šifrer
 8. Razprava

 12.30 – 13.30: POSEBNE OKOLIŠČINE

Moderatorja: M. Kamenik in V. Sok

 1. Odločitev za vstavitev dihalne cevke po hitrem zaporedju: M. Zdravković
 2. Oskrba dihalne poti zunaj bolnišnice: G. Prosen
 3. Oskrba dihalne poti pri poškodovani vratni hrbtenici in pri opečencu: P. Poredoš
 4. Oskrba dihalne poti pri nosečnici in porodnici: I. Blajić
 5. Oskrba dihalne poti v enoti intenzivne terapije: M. Šoštarič
 6. Razprava

13.30 – 15.00 Odmor za kosilo

 

15.00 – 19.30 DELAVNICE 1. del (6 skupin, menjave postaj na 40 min)

Sprostitev dihalne poti, predihavanje z obrazno masko in dihalnim balonom ter UZ prikaz krikotirodine membrane – 1 

Domen Kogler, dr, med., dr. Iva Blajić, dr. med. in doc. dr. Nejc Umek, dr. med.

Supraglotični pripomočki – 2

Jasna Selinšek, dr. med. in asist. dr. Polona Gams, dr. med.

Vstavitev dihalne cevke z direktno laringoskopijo – 3

Jernej Novak, dr. med. in izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

Vstavitev dihalne cevke z videolaringoskopom – 4

Darjan Kos, dr. med. in Jože Kučič, dr. med.

Simulacija vstavitve dihalne cevke po hitrem zaporedju – 5

doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC; prof. dr. Mirt Kamenik dr. med. in prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el.

Vzpostavitev dihalne poti skozi vrat (ang. eFONA) – 6

prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.; doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med.; doc. dr. Peter Poredoš, dr. med. DESAIC in Denis Sraka, dr. med.

Kroženje skupin:

  1 2 3 4 5 6
15.00 – 15.40 A F E D C B
15.40 – 16.20 B A F E D C
16.20 – 17.00 C B A F E D
17.00 – 17.30 Odmor za kavo
17.30 – 18.10 D C B A F E
18.10 – 18.50 E D C B A F
18.50 – 19.30 F E D C B A

 

SOBOTA, 21. 09. 2024

09.15 – 09.30 REGISTRACIJA (B. Križovnik)

09.30 – 11.00: ZAKLJUČNA PREDAVANJA

Moderatorja: J. Berger in D. Mekiš

 1. Povzetek včerajšnjega dne: D. Mekiš
 2. Oskrba dihalne poti pri otroku: J. Berger in V. Sok
 3. Ločeno predihavanje enega pljučnega krila: M. Drnovšek Globokar
 4. Jet-ventilacija: B. Drobnjak
 5. Retrogradna in slepa nazalna vstavitev dihalne cevke: J. Kučič
 6. Kirurška traheostoma: P. Levart in J. Orel
 7. Osnove umetnega predihavanja: M. J. Gradišek
 8. Odstranitev dihalne cevke: R. Berger
 9. Razprava

 

11.00 – 16.00 DELAVNICE 2. del (6 skupin, menjave postaj na 40 min)

Vstavitev dihalne cevke z upogljivim bronhoskopom – 7

doc. dr. Marko Zdravković, dr. med. in Robert Berger, dr. med.

Ločeno predihavanje enega pljučnega krila – 8

Mojca Drnovšek Globokar, dr. med. in asist. dr. Polona Gams, dr. med.

Simulacija ukrepanja pri neuspešni vstavitvi dihalne cevke – 9

Jernej Novak, dr. med.; prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med. in prof. ddr. M. Križmarić, univ. dipl. inž. el.

Jet ventilacija in oskrba bolnika s traheostomo – 10

Bojana Drobnjak, dr. med., Primož Levart, dr. med. in Jure Orel, dr. med.

Oskrba dihalne poti pri otroku – 11

Jelena Berger, dr. med., Vesna Sok, dr. med. in izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

Umetno predihavanje – 12

Michael Jožef Gradišek, dr. med. in Domen Kogler, dr. med.

Kroženje skupin:

  7 8 9 10 11 12
11.00 – 11.40 A F E D C B
11.40 – 12.20 B A F E D C
12.20 – 13.00 C B A F E D
13.00 – 14.00 Odmor za brunch
14.00 – 14.40 D C B A F E
14.40 – 15.20 E D C B A F
15.20 – 16.00 F E D C B A

16.00 – 16.30 ZAKLJUČNI IZPIT

Strokovni odbor:

 • prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.
 • izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
 • doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC
 • doc. dr. Peter Poredoš, dr. med. DESAIC
 • prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.
 • izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Organizacijski odbor:

 • Robert Berger, dr. med.
 • Bernarda Križovnik
 • prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
 • doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.
 • asist. dr. Marko Žličar, dr. med.

Informacije:

E-pošta / E-mail: predsednik@szaim.org