O SZAIM

Predstavniki v domačih in tujih telesih/združenjih

O SZAIM

Predstavniki v domačih in tujih telesih/združenjih

Predstavnica v European Society of Anaesthesiology and Intensive Care –  Council

doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESA

Predstavnik v European Society of Anaesthesiology and Intensive Care – National Anaesthesiologists Societies Committee

doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.

Predstavnik Slovenije v European Society of Anaesthesiology and Intensive Care – EDAIC Part 1 Subcommittee

doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA

Člana izpitne komisije v European Society of Anaesthesiology and Intensive Care – EDAIC Part 2 Examiner

doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA

doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESA

Član European Society of Anaesthesiology and Intensive Care – Gender Equity Committee

doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.

Predstavnika v European Board of Anaesthesiology

izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Predstavnik v European Society for Regional Anaesthesia

Ivan Kostadinov, dr. med.

Predstavnica v European Society for Paediatric Anaesthesiology

Jelena Berger, dr. med.

Člani Strokovnega sveta za anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno medicino Slovenskega zdravniškega društva

izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. (predsednica)

Blaž Peček, dr. med.

prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

doc. dr. Andreja Moller Petrun, dr. med., DESA

Silva Ostojić Kapš, dr. med.

doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA

izr. prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.

Člani Razširjenega strokovnega kolegija za anesteziologijo in reanimatologijo ter perioperativno intenzivno terapijo

prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med. (predsednica)

doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA (podpredsednik)

doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESA

izred. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

Mojca Drnovšek Globokar, dr. med.

Daniel Grabar, dr. med.

Nacionalni koordinator za specializacijo iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine na Zdravniški zbornici Slovenije

izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.