SEKCIJE

Slovenska sekcija za porodno anestezijo

Slovenska sekcija za porodno anestezijo (SSPA) je nadaljevanje Sekcije za porodno anestezijo in analgezijo (SPAA), ki je bila ustanovljena leta 2010. Njen glavni namen je zagotovaljati varno in enako kvalitetno anesteziološko oskrbo porodnic in novorojenčkov preko spodbujanja čim večje uporabe področne anestezije za carski rez ter 24-urne dostopnosti anesteziološko vodene analgezije ne glede na velikost in lokacijo porodnišnice.

Posvečeni kvalitetni oskrbi porodnice in novorojenčka

O SSPA

Anesteziološka obravnava porodnic postaja vedno bolj zahtevna, ker so nosečnice starejše, z več spremljajočimi boleznimi in vedno večjimi pričakovanji. Njihova obravnava zahteva interdisciplinarni pristop ter sub-specialna anesteziološka znanja, ki so ključna za uspešno dokončanje nosečnosti in poroda. Ker le-ta ne zadevajo samo tiste, ki se ukvarjajo pretežno s porodniško anestezijo, je naš cilj pritegniti čim več anesteziologov, novosti v anesteziološki stroki pa deliti tudi s perinatologi, neonatologi, medicinskimi sestrami ter babicami. V ta namen bomo 1x letno organizirali simpozij z mednarodno udeležbo, ki bo posvečen izključno porodniški anesteziji:

November 2023: 1. jesenski simpozij porodniške anestezije z mednarodno udeležbo: ZBORNIK

SSPA trenutno dela na poenotenju Standardnih operativnih postopkov ter dokumentacije (informacije in soglasja za lajšanje bolečine z epiduralno analgezijo in remifentanilom ter informacije in soglasja za carski rez in druge posege v peripartalnem obdobju) v vseh 14ih slovenskih porodnišnicah, ki bodo dostopni preko te spletne strani tudi laični javnosti, s čimer skrbimo za prepoznavnost in ugled anesteziološke stroke v slovenskem prostoru.

*Sekcija se je 18. 11. 2023 s sprejetjem posodobljenega statuta tudi preimenovala v Slovensko sekcijo za porodno anestezijo (prej Sekcija za porodno analgezijo in anestezijo).

Prenesite statut SSPA ob kliku na logotip spodaj.

Vodstvo

Predsednica

prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr.med., DEAA, e-posta: tatjanas38@gmail.com

Podpredsednik

Dragan Graovac, dr. med., DEAA

Tajnica

Mateja Prevolšek, dr. med.
*Mandat je vodstvu nastopil z dnem 10. 3. 2023 in traja do vključno 9. 3. 2027
Predsednica

dr. Jožica Wagner Kovačec, dr. med., e-posta: jozica.wagner-kovacec@guest.arnes.si

Podpredsednica

Gordana Pavlović, dr. med.

Tajnica

Simona Vrečič Slabe, dr. med.
*Mandat je vodstvu nastopil z dnem 11. 1. 2019 in traja do vključno 10. 1. 2023
Predsednica

Jožica Wagner Kovačec, dr. med.

Podpredsednik

Aleš Rozman, dr. med.

Tajnica

Darja Trošt, dr. med.
Predsednica

Alenka Pleško Mlakar, dr. med.

Podpredsednica

Gordana Pavlović, dr. med.

Tajnica

Darja Trošt, dr. med.