SEKCIJE

Slovenska sekcija za porodno anestezijo

Glede na ogromen razvoj medicinskih strok in uveljavljanje timskega pristopa smo se anesteziologi, ki delamo pretežno na ginekološko porodniških oddelkih, odločili, da ustanovimo svoje združenje. Želeli smo pospešiti razvoj stroke, uveljaviti timski pristop in k delu pritegniti ginekologe porodničarje, medicinske sestre – babice in neonatologe.

Posvečeni kvalitetni oskrbi porodnice in novorojenčka

O SSPA

Po petih pripravljalnih sestankih, kjer smo opredelili področje delovanja, prioritete in statut, smo se na ustanovnem sestanku 30. 11. 2010 organizirali kot Sekcija za porodno analgezijo in anestezijo (SPAA) in sicer zaradi boljšega morebitnega sodelovanja v okviru SZAIM in ne kot samostojno združenje SZD. O ustanovitvi smo obvestili SZAIM, RSK za anesteziologijo, RSK za ginekologijo in porodništvo, RSK za pediatrijo in perinatologijo ter SZD, Strokovni svet SZD, ZZS, Sekcijo medicinskih sester – babic in Ministrstvo za zdravje.

Vse z namenom, da bi dosegli sodelovanje in timsko delo. Za članstvo v naši sekciji ne pobiramo članarine in tudi ne razpolagamo z lastnimi finančnimi sredstvi. Imamo svoj logotip.

Strokovno delo

Sestajali smo se štirikrat letno. Na sestankih je bilo predstavljeno vedno vsaj eno strokovno predavanje in izkušnje oddelkov, seznanjanje z možnostmi izobraževanja in novostmi v obliki poročil z raznih mednarodnih kongresov. Predstavljeni so bili nekateri ginekološko porodniški oddelki oziroma specialne bolnišnice ter uporaba UZ v porodniški anesteziji in analgeziji.

Rdeča nit sestankov je bila priprava SOP in smernic za področje porodne analgezije in anestezije, vključno s pooperativno analgezijo, ki so jih pripravljale skupine anesteziologov za posamezna področja. Opozorili smo na nujnost pojasnilne dolžnosti in pristanka porodnice na carski rez upoštevajoč stopnjo nujnosti. Ogromno truda in sodelovanja smo vložili za pridobitev soglasja za uporabo remifentanila v intravenski porodni analgeziji. Z anketami in prikazom rezultatov smo spremljali stanje porodne analgezije na posameznih oddelkih po Sloveniji po letih in vrsto anestezije za carski rez.

Sodelovali smo pri pripravi smernic za preventivno uporabo in zdravljenje z NMH pri regionalni anesteziji in za uporabo NMH pri carskem rezu ter protokola za preprečevanje in ukrepanje pri večjih krvavitvah pri porodih. Sodelovali smo pri pripravi VI. kongresa slovenskih anesteziologov in aktivno sodelovali na prvem in drugem slovenskem kongresu regionalne anestezije. To so samo nekateri poudarki o naši dejavnosti od ustanovitve sekcije.

*iz poročila prve predsednice SPAA Alenke Pleško Mlakar, dr.med., dne 10. oktobra 2014

Sekcija se je 18. 11. 2023 s sprejetjem posodobljenega statuta tudi preimenovala v Slovensko sekcijo za porodno anestezijo.

Prenesite statut SSPA ob kliku na logotip spodaj.

Vodstvo

Predsednica

prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr.med., DEAA, e-posta: tatjanas38@gmail.com

Podpredsednik

Dragan Graovac, dr. med., DEAA

Tajnica

Mateja Prevolšek, dr. med.
*Mandat je vodstvu nastopil z dnem 10. 3. 2023 in traja do vključno 9. 3. 2027
Predsednica

dr. Jožica Wagner Kovačec, dr. med., e-posta: jozica.wagner-kovacec@guest.arnes.si

Podpredsednica

Gordana Pavlović, dr. med.

Tajnica

Simona Vrečič Slabe, dr. med.
*Mandat je vodstvu nastopil z dnem 11. 1. 2019 in traja do vključno 10. 1. 2023
Predsednica

Jožica Wagner Kovačec, dr. med.

Podpredsednik

Aleš Rozman, dr. med.

Tajnica

Darja Trošt, dr. med.
Predsednica

Alenka Pleško Mlakar, dr. med.

Podpredsednica

Gordana Pavlović, dr. med.

Tajnica

Darja Trošt, dr. med.