Modul 9 – Intenzivna medicina – 1

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na podiplomsko šolo – 9. modul, ki bo potekal v petek, 29. 9. 2023 v

Medicinskem simulacijskem centru UKC Ljubljana.

Za prijave je na voljo 50 mest.

Program

7:45 – 8:00    REGISTRACIJA

8:00 – 8:05     UVOD (izr. prof. dr. Primož Gradišek, dr. med.)

8:05 – 13:00   PREDAVANJA

 1. 8:05 – 8:30 (Pato)fiziologija kardiovaskularnega sistema pri šokovnih stanjih (Andriy Grynyuk, dr. med.)
 2. 8:30 – 9:00  Začetni pristop in obravnava šokiranega bolnika (asist. Sergej Godec, dr. med.)
 3. 9:00 – 9:30 Ultrazvočna ocena šokiranega bolnika (Simon Dolenc, dr. med.)
 4. 9:30 – 10:00 (Semi) invazivne metode hemodinamskega nadzora v intenzivni medicini (Špela Mušič, dr. med.)
 5. 10:00 –10:30 Tekočine pri šokovnih stanjih (vrste, izbira, ocena odzivnosti na tekočine)

  (asist. dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med.)

10:30 – 11:00  Odmor za kavo

 1. 11:00 – 11:30 Optimalni arterijski tlak, vazopresorji in inotropna zdravila pri kritično bolnih (izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.)
 2. 11:30 – 12:00 Ocena področne prekrvitve in mikrocirkulacije (izr. prof. dr. Primož Gradišek, dr. med.)
 3. 12:00 – 12:30 Motnje hemostaze pri kritično bolnem/poškodovanem (prim. mag. Adela Stecher, dr. med., Dragoslav Leković, dr. med.)
 4. 12:30 – 13:00 Nadomeščanje krvi, krvnih derivatov in uporaba zdravil z vplivom na hemostazo pri kritično bolnem (Dragoslav Leković, dr. med., prim. mag. Adela Stecher, dr. med.)

13:00 – 14:00   ODMOR ZA KOSILO 

14:00 – 18:10   DELAVNICE (5 delavnic – 5 skupin, menjava skupin na 50 minut; odmor za kavo 30 min)

 1. Pristop k šokiranemu bolniku (klinični primeri) (asist. Sergej Godec, dr. med.)
 1. Delavnica nadomeščanje tekočin, izbire vazopresorjev in inotropnih zdravil pri šokovnih stanjih (asist. dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med., izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med., izr. prof. dr. Primož Gradišek, dr. med.)
 1. Ultrazvočna preiskava šokiranega bolnika (Andriy Grynyuk, dr. med., Simon Dolenc, dr. med.)
 1. Izbira (semi)invazivnih oblik nadzora hemodinamike pri kritično bolnih (Špela Mušič, dr. med.)
 1. Diagnostika motenj hemostaze pri kritično bolnih/poškodovanih (prim. mag. Adela Stecher, dr. med., Dragoslav Leković, dr. med.)

18:10-19:00 ZAKLJUČNI KOLOKVIJ / RAZGOVOR in ZAKLJUČEK

Strokovno – organizacijski odbor:

 • izr. prof.. dr. Primož Gradišek, dr. med.
 • izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
 • Andriy Grynyuk, dr. med.
 • doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.
 • Robert Berger, dr. med.
 • asist. dr. Marko Žličar, dr. med.
 • Vanja Oven, dr. med.