V spomin: prof. dr. Aleksander Manohin

Spoštovani člani, dragi kolegi!

Z žalostjo v srcu Vam sporočamo, da je prof. dr. Aleksander Manohin, dr. med., 9. 8. 2021 po krajši bolezni umrl.

Prof. dr. Aleksander Manohin se je rodil leta 1946 v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral na Medicinski fakulteti (MF UL) ter leta 1983 doktoriral. Od leta 1974, ko je končal specializacijo iz anesteziologije, je delal v UKC Ljubljana. Leta 1995 je postal redni profesor anesteziologije na MF UL ter od leta 1999 do upokojitve bil predstojnik Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo na MF UL.

Ves čas svojega delovanja je bil specialist v UKC Ljubljana in pedagoški delavec na MF UL; prizadeval si je za razvoj stroke, uveljavitev anesteziologije kot samostojne medicinske vede ter bil vodilni raziskovalec na področju anesteziologije. Ukvarjal se je predvsem z anestezijskim dihalnim sistemom in anestezijskim aparatom, novostmi na področju varne in kvalitetne perioperativne obravnave bolnikov za otorinolaringološke ter urološke operacije. Prof. Manohin je uveljavil pomen fizikalnih osnov v anesteziologiji. O pomenu njegovega dela pričajo številni članki ter učbeniki oz. prispevki v slovenskih medicinskih učbenikih.

Na MF UL je bil pobudnik in organizator Simulacijskega centra, saj je bil prvi, ki je prepoznal pomen učenja izven kliničnega okolja. Prav tako je bil eden izmed prvih na MF UL, ki je na Katedri za anesteziologijo in reanimatologijo uvedel ter urejal spletno stran za študente.

Prof. Manohin je aktivno sodeloval pri organizaciji podiplomskega izobraževanja specializantov in specialistov anesteziologije in reanimatologije. Bil je aktivni član SZAIM-ja, večletni član in v več mandatnih obdobjih tudi predsednik Razširjenega strokovnega kolegija za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno perioperativno medicino ter član Strokovnega sveta za anesteziologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Kot mentor specializantom anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine ter mentor doktorantom je bil cenjen pri mlajših kolegih in slovel je po tem, da jim je bil vedno pripravljen pomagati oz. svetovati pri njihovem kariernem razvoju.

Veliko svojega dela in prostega časa je posvetil urejanju in lektoriranju medicinskih učbenikov, zbornikov ter člankov. Med slovenskimi zdravniki je bil cenjen kot dober poznavalec slovenskega jezika in zato pogosto naprošen za lektoriranje strokovnih prispevkov.

Strokovno in raziskovalno delo prof. Manohina je pomembno za razvoj anesteziološke stroke v slovenskem prostoru.

Spominjali se ga bomo kot predanega kolega.