2. Šola obvladovanja bolečine

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega,

v okviru Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine (SZZB) in SZAIM organiziramo drugo slovensko šolo obvladovanja bolečine.

60 urni program  je sestavljen tako, da ga SZD prizna kot dodatna znanja in udeleženec po opravljenem izpitu pridobi diplomo. Izobraževanje je namenjeno zdravnikom različnih specialnosti, ki se pri svojem delu srečujejo z obvladovanjem bolečine. Po pravilniku SZD o dodatnih znanjih je šola namenjena specialistom ali specializantom pred zaključkom specializacije.

Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS) smo zaprosili za dodelitev kreditnih točk za vsak sklop izobraževanja.

Želimo si organizirati izobraževanje v živo, saj so interaktivni pogovori ob kliničnih primerih in praktične vaje pomemben del šole. Če epidemiološka situacija ne bo ugodna, bo dogodek potekal bodisi hibridno bodisi samo preko spleta. Izobraževanje bomo prestavili le v skrajnem primeru prepovedi vseh izobraževanj.

Program je usklajen s kurikulumom EFICa in lahko služi kot priprava na evropski izpit iz medicine bolečine.

KDAJ: izobraževanje bo potekalo v treh sklopih, ki bodo ob četrtkih in petkih:

30. september – 1. oktober, 21. – 22. oktober in 18. – 19. november 2021

KJE: v Hotelu M v Ljubljani, Derčeva ulica 5.

KOTIZACIJA: 680 EUR

Prijava je možna le za celoten program za vse tri sklope, prijav na posamezne sklope ne sprejemamo. Število udeležencev je omejeno na 30.

ZAKLJUČNI IZPIT: Ob koncu izobraževanja udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, če so se udeležili vseh predavanj v vseh sklopih. Za pristop k zaključnemu preverjanju znanja je pogoj 100% prisotnost na predavanjih in izpolnjene vse obveznosti šolanja. Zaključno preverjanje znanja bo v pisni obliki.

Prijazen pozdrav

Neli Vintar    

E-pošta: nvintar@gmail.com

kontaktna oseba za organizacijo Šole