Modul 11 – Intenzivna medicina 3

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na podiplomsko šolo – 11. modul, ki bo potekal v četrtek, 14. 12. 2023 v

Medicinskem simulacijskem centru UKC Ljubljana.

Za prijave je na voljo 40 mest.

Kontaktna oseba je Vanja Oven, dr. med., vanja.oven@kclj.si

PROGRAM

7.45 – 8:00 REGISTRACIJA
8:00 – 13.15 PREDAVANJA
08:00 – 08:10
Pozdrav in uvodni nagovor
Prof. dr. Vesna Novak Jankovič, dr. med., svetnica, prim. mag. Rade Stanić, dr. med.
8:10 – 8.45
Spremembe presnove, ocena prehranjenosti in prehranskih potreb pri bolnikih, ki
potrebujejo intenzivno zdravljenje
Valentina Butkovič, dr. med.
8.45 – 9.20
Načini hranjenja (enteralna in parenteralna prehrana) in posebnosti pri različnih
skupinah življenjsko ogroženih bolnikov
Asist. dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med.
9:20 – 9.55
Zapleti pri hranjenju
Simon Dolenc, dr. med.
9.55– 10.30
Motnje elektrolitskega ravnovesja pri bolnikih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje
Dragoslav Leković, dr. med.
10.30 – 11. 05
Akutna ledvična odpoved
Asist. Sergej Godec, dr. med.
11.05 – 11.30 Odmor za kavo
11:30 – 12.10
Nadomestno zdravljenje akutne ledvične odpovedi pri življenjsko ogroženih bolnikih
prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr.med., višja svetnica
12.10 – 12.45
Akutna stanja v trebuhu
Doc. dr. Tomislav Mirković, dr. med.

12.45 – 13:20
Akutna jetrna odpoved
prim. mag. Rade Stanić, dr. med.
13.20 – 13.55
Znotraj trebušna hipertenzija
Prim. mag. Adela Stecher, dr. med.
14.00 – 15.15 ODMOR ZA KOSILO
15.15 – 17.00 DELAVNICE

1. Ocena prehranjenosti in kaloričnih potreb ter izbira ustrezne prehrane
Asist. dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med.,Valentina Butković, dr. med.
2. Zdravljenje elektrolitskih motenj in možnosti nadomestnega zdravljenja
ALO pri življenjsko ogroženih bolnikih
Dragoslav Leković, dr. med., asist. Sergej Godec, dr. med.
3. Obravnava akutnih stanj v trebuhu in znotraj trebušne hipertenzije
Doc. dr. Tomislav Mirković, dr. med., prim. mag. Adela Stecher, dr. med.
4. Bolnik z akutno jetrno odpovedjo v enoti za intenzivno zdravljenje
Prim. mag. Rade Stanić, dr. med., Simon Dolenc, dr. med.

17.00 – 18.00
ZAKLJUČNI KOLOKVIJ / RAZGOVOR

Strokovno – organizacijski odbor:
▪ Prim. mag. Rade Stanić, dr. med.
▪ Prof. dr. Vesna Novak Jankovič, dr. med., svetnica
▪ Izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
▪ Valentina Butković, dr. med.
▪ Asist. dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med.
▪ Simon Dolenc, dr. med.
▪ Dragoslav Leković, dr. med.
▪ Asist. Sergej Godec, dr. med.
▪ Prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica
▪ Doc. dr. Tomislav Mirković, dr. med.
▪ Fedja Pavlovec, dr. med.
▪ Prim. mag. Adela Stecher, dr. med.