1. Slovenska šola oskrbe dihalne poti

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na 1. Slovensko šolo oskrbe dihalne poti, ki bo potekala v petek 22. 9. 2023 in v soboto, 23.9. 2023 Mariboru (Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru).

Šola je namenjena specializantom in specialistom različnih strok: anesteziologije in intenzivne medicine, interne medicine, urgentne medicine, družinske medicine, pediatrije, nevrologije, otorinolaringologije in maksilofacialne kirurgije, torakalne kirurgije itd.

Maksimalno število udeležencev je 40.

Kotizacija za specializante znaša 240 EUR + DDV, za specialiste pa 300 EUR + DDV.

Program:

PETEK, 22. 09. 2023

08.00 – 08.20 REGISTRACIJA

08.20 – 08.30 UVODNI POZDRAV (D. Mekiš, N. Matkovič Lonzarić, M. Zdravković)

08.30 – 09.30: UVODNA PREDAVANJA 

Moderatorja: M. Šoštarič in D. Mekiš

 1. Funkcionalna anatomija dihalne poti v 3D: N. Umek
 2. Radiološki prikaz dihalne poti: N. Umek in T. Stopar Pintarič
 3. Tehnologije pri oskrbi dihalne poti: M. Križmarič
 4. Zdravila za oskrbo dihalne poti: M. Kamenik
 5. Indikacije za oskrbo dihalne poti in umetno predihavanje: A. Möller Petrun
 6. Razprava

09.30 – 10.30: OSNOVNE TEHNIKE OSKRBE DIHALNE POTI  

Moderatorja: P. Poredoš in A. Möller Petrun

 1. Sprostitev dihalne poti, odstranitev tujkov, predihavanje z masko in dihalnim balonom: M. Lokar
 2. Supraglotični pripomočki in intubacija s klasičnim laringoskopom: J. Selinšek
 3. Intubacija z videolaringoskopom: D. Kos
 4. Intubacija z upogljivim bronhoskopom in kombinirane tehnike: M. Zdravković
 5. Nujna vzpostavitev dihalne poti skozi vrat (ang. eFONA): T. Stopar Pintarič
 6. Razprava

10.30 – 11.00 Odmor za kavo

11.00 – 12.30: KLJUČNI TRENUTKI OSKRBE DIHALNE POTI

Moderatorja: T. Stopar Pintarič in D. Kos

 1. Težka oskrba dihalne poti – kaj je to? D. Mekiš
 2. Priprava na oskrbo dihalne poti: ocena in načrt: V. Sok
 3. Perioksigenacija: P. Poredoš
 4. Potrditev trahealne intubacije: N. Krope
 5. Sprejemanje odločitev: “Vortex”: J. Novak
 6. Krizno ukrepanje in “človeški faktorji” pri oskrbi dihalne poti: D. Kogler
 7. Vzpostavitev dihalne poti skozi vrat (ang.eFONA): omejitve in možnosti: B. Lanišnik in R. Šifrer
 8. Razprava

 12.30 – 13.30: POSEBNE OKOLIŠČINE

Moderatorja: M. Kamenik in V. Sok

 1. Odločitev za hitrosekvenčno intubacijo: M. Zdravković
 2. Oskrba dihalne poti zunaj bolnišnice: G. Prosen
 3. Oskrba dihalne poti pri poškodovani vratni hrbtenici in pri opečencu: P. Poredoš
 4. Oskrba dihalne poti pri nosečnici in porodnici: J. Wagner Kovačec
 5. Oskrba dihalne poti v enoti intenzivne terapije: M. Šoštarič
 6. Razprava

13.30 – 15.00 Odmor za kosilo

 

15.00 – 19.00 DELAVNICE 1. del (6 skupin, menjave postaj na 30 min)

Sprostitev dihalne poti, predihavanje z masko in dihalnim balonom – 1 

Marko Lokar, dr. med. in Domen Kogler, dr, med.

Supraglotični pripomočki – 2

Jasna Selinšek, dr. med. in Natalija. Krope; dr. med.

Intubacija s klasičnim laringoskopom – 3

Jernej Novak, dr. med. in izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

Intubacija z videolaringoskopom – 4

Darjan Kos, dr. med. in Jože Kučič, dr. med.

Simulacija hitrosekvenčne intubacije – 5

doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC; prof. dr. Mirt Kamenik dr. med. in prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el.

Konikotomija in perkutana traheotomija – 6

prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.; doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med.; doc. dr. Peter Poredoš, dr. med. DESAIC in Denis Sraka, dr. med.

Kroženje skupin:

  1 2 3 4 5 6
15.00 – 15.30 A F E D C B
15.30 – 16.00 B A F E D C
16.00 – 16.30 C B A F E D
16.30 – 17.00 Odmor za kavo
17.00 – 17.30 D C B A F E
17.30 – 18.00 E D C B A F
18.00 – 18.30 F E D C B A

19.00 Večerja

 

SOBOTA, 23. 09. 2023

09.00 – 09.30 REGISTRACIJA

09.30 – 11.00: ZAKLJUČNA PREDAVANJA

Moderatorja: J. Wagner Kovačec in J. Kučič

 1. Povzetek včerajšnjega dne: D. Mekiš
 2. Oskrba dihalne poti pri otroku: J. Berger in V. Sok
 3. Ločeno predihavanje enega pljučnega krila: M. Drnovšek Globokar
 4. Jet-ventilacija: B. Drobnjak
 5. Retrogradna intubacija in slepa nazalna intubacija: J. Kučič
 6. Intubacija budnega bolnika: G. Jeglič
 7. Bolnik s traheostomo in nega traheostome: P. Levart in J. Orel
 8. Mehanično predihavanje: A. Möller Petrun
 9. Razprava

 

11.00 – 15.00 DELAVNICE 2. del (6 skupin, menjave postaj na 30 min)

Intubacija z upogljivim bronhoskopom – 7

doc. dr. Marko Zdravković, dr. med. in Goran Jeglič, dr. med.

Ločeno predihavanje enega pljučnega krila – 8

Mojca Drnovšek Globokar, dr. med., Darjan Kos, dr. med. in Polona Gams, dr. med.

Simulacija ukrepanja pri neuspešni orotrahealni intubaciji – 9

Jernej Novak, dr. med.; prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med. in prof. ddr. M. Križmarić, univ. dipl. inž. el.

Jet ventilacija in oskrba bolnika s traheostomo – 10

Bojana Drobnjak, dr. med., Primož Levart, dr. med. in Jure Orel, dr. med.

Oskrba dihalne poti pri otroku – 11

Vesna Sok, dr. med. in izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

Mehanično predihavanje – 12

doc. dr. A. Möller Petrun, dr. med, DESAIC. in Domen Kogler, dr. med.

Kroženje skupin:

  7 8 9 10 11 12
11.00 – 11.30 A F E D C B
11.30 – 12.00 B A F E D C
12.00 – 12.30 C B A F E D
12.30 – 13.30 Odmor za brunch
13.30 – 14.00 D C B A F E
14.00 – 14.30 E D C B A F
14.30 – 15.00 F E D C B A

15.00 – 15.30 ZAKLJUČNI IZPIT

Strokovni odbor:

 • prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.
 • izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
 • doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC
 • doc. dr. Peter Poredoš, dr. med. DESAIC
 • prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.
 • izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Organizacijski odbor:

 • Robert Berger, dr. med.
 • Bernarda Križovnik
 • prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
 • doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.
 • asist. dr. Marko Žličar, dr. med.

Informacije:

E-pošta / E-mail: predsednik@szaim.org