1. Slovenska šola oskrbe dihalne poti

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na 1. Slovensko šolo oskrbe dihalne poti, ki bo potekala v petek 22. 9. 2023 in v soboto, 23.9. 2023 Mariboru (Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru).

Šola je namenjena specializantom in specialistom različnih strok: anesteziologije in intenzivne medicine, interne medicine, urgentne medicine, družinske medicine, pediatrije, nevrologije, otorinolaringologije in maksilofacialne kirurgije, torakalne kirurgije itd.

Maksimalno število udeležencev je 40.

ZZS je dogodku dodelila 21 kreditnih točk.

Kotizacija za specializante znaša 240 EUR + DDV, za specialiste pa 300 EUR + DDV.

Program:

PETEK, 22. 09. 2023

08.00 – 08.20 REGISTRACIJA

08.20 – 08.30 UVODNI POZDRAV (D. Mekiš, N. Matkovič Lonzarić, M. Zdravković)

08.30 – 09.30: UVODNA PREDAVANJA 

Moderatorja: M. Šoštarič in D. Mekiš

 1. Funkcionalna anatomija dihalne poti v 3D: N. Umek
 2. Radiološki prikaz dihalne poti: N. Umek in T. Stopar Pintarič
 3. Tehnologije pri oskrbi dihalne poti: M. Križmarič
 4. Zdravila za oskrbo dihalne poti: M. Kamenik
 5. Indikacije za oskrbo dihalne poti in umetno predihavanje: A. Möller Petrun
 6. Razprava

09.30 – 10.30: OSNOVNE TEHNIKE OSKRBE DIHALNE POTI  

Moderatorja: P. Poredoš in A. Möller Petrun

 1. Sprostitev dihalne poti, odstranitev tujkov, predihavanje z masko in dihalnim balonom: M. Lokar
 2. Supraglotični pripomočki in intubacija s klasičnim laringoskopom: J. Selinšek
 3. Intubacija z videolaringoskopom: D. Kos
 4. Intubacija z upogljivim bronhoskopom in kombinirane tehnike: M. Zdravković
 5. Nujna vzpostavitev dihalne poti skozi vrat (ang. eFONA): T. Stopar Pintarič
 6. Razprava

10.30 – 11.00 Odmor za kavo

11.00 – 12.30: KLJUČNI TRENUTKI OSKRBE DIHALNE POTI

Moderatorja: T. Stopar Pintarič in D. Kos

 1. Težka oskrba dihalne poti – kaj je to? D. Mekiš
 2. Priprava na oskrbo dihalne poti: ocena in načrt: V. Sok
 3. Perioksigenacija: P. Poredoš
 4. Potrditev trahealne intubacije: D. Sraka
 5. Sprejemanje odločitev: “Vortex”: J. Novak
 6. Krizno ukrepanje in “človeški faktorji” pri oskrbi dihalne poti: D. Kogler
 7. Vzpostavitev dihalne poti skozi vrat (ang.eFONA): omejitve in možnosti: B. Lanišnik in R. Šifrer
 8. Razprava

 12.30 – 13.30: POSEBNE OKOLIŠČINE

Moderatorja: M. Kamenik in V. Sok

 1. Odločitev za hitrosekvenčno intubacijo: M. Zdravković
 2. Oskrba dihalne poti zunaj bolnišnice: G. Prosen
 3. Oskrba dihalne poti pri poškodovani vratni hrbtenici in pri opečencu: P. Poredoš
 4. Oskrba dihalne poti pri nosečnici in porodnici: J. Wagner Kovačec
 5. Oskrba dihalne poti v enoti intenzivne terapije: M. Šoštarič
 6. Razprava

13.30 – 15.00 Odmor za kosilo

 

15.00 – 19.00 DELAVNICE 1. del (6 skupin, menjave postaj na 40 min)

Sprostitev dihalne poti, predihavanje z masko in dihalnim balonom – 1 

Marko Lokar, dr. med. in Domen Kogler, dr, med.

Supraglotični pripomočki – 2

Jasna Selinšek, dr. med. in Polona Gams, dr. med.

Intubacija s klasičnim laringoskopom – 3

Jernej Novak, dr. med. in izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

Intubacija z videolaringoskopom – 4

Darjan Kos, dr. med. in Jože Kučič, dr. med.

Simulacija hitrosekvenčne intubacije – 5

doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC; prof. dr. Mirt Kamenik dr. med. in prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el.

Konikotomija in perkutana traheotomija – 6

prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.; doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med.; doc. dr. Robert Šifrer, dr. med.; doc. dr. Peter Poredoš, dr. med. DESAIC in Denis Sraka, dr. med.

Kroženje skupin:

  1 2 3 4 5 6
15.00 – 15.40 A F E D C B
15.40 – 16.20 B A F E D C
16.20 – 17.00 C B A F E D
17.00 – 17.30 Odmor za kavo
17.30 – 18.10 D C B A F E
18.10 – 18.50 E D C B A F
18.50 – 19.30 F E D C B A

 

SOBOTA, 23. 09. 2023

09.00 – 09.30 REGISTRACIJA

09.30 – 11.00: ZAKLJUČNA PREDAVANJA

Moderatorja: J. Wagner Kovačec in J. Kučič

 1. Povzetek včerajšnjega dne: D. Mekiš
 2. Mehanično predihavanje: A. Möller Petrun
 3. Oskrba dihalne poti pri otroku: J. Berger in V. Sok
 4. Ločeno predihavanje enega pljučnega krila: M. Drnovšek Globokar
 5. Jet-ventilacija: B. Drobnjak
 6. Retrogradna intubacija in slepa nazalna intubacija: J. Kučič
 7. Intubacija budnega bolnika: G. Jeglič
 8. Bolnik s traheostomo in nega traheostome: P. Levart in J. Orel
 9. Razprava

 

11.00 – 15.00 DELAVNICE 2. del (6 skupin, menjave postaj na 40 min)

Intubacija z upogljivim bronhoskopom – 7

doc. dr. Marko Zdravković, dr. med. in Goran Jeglič, dr. med.

Ločeno predihavanje enega pljučnega krila – 8

Mojca Drnovšek Globokar, dr. med., Darjan Kos, dr. med. in Polona Gams, dr. med.

Simulacija ukrepanja pri neuspešni orotrahealni intubaciji – 9

Jernej Novak, dr. med.; prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med. in prof. ddr. M. Križmarić, univ. dipl. inž. el.

Jet ventilacija in oskrba bolnika s traheostomo – 10

Bojana Drobnjak, dr. med., Primož Levart, dr. med. in Jure Orel, dr. med.

Oskrba dihalne poti pri otroku – 11

Vesna Sok, dr. med. in izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

Mehanično predihavanje – 12

Mihael Jožef Gradišek, dr. med. in Domen Kogler, dr. med.

Kroženje skupin:

  7 8 9 10 11 12
11.00 – 11.40 A F E D C B
11.40 – 12.20 B A F E D C
12.20 – 13.00 C B A F E D
13.00 – 14.00 Odmor za brunch
14.00 – 14.40 D C B A F E
14.40 – 15.20 E D C B A F
15.20 – 16.00 F E D C B A

16.00 – 16.30 ZAKLJUČNI IZPIT

Strokovni odbor:

 • prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.
 • izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
 • doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC
 • doc. dr. Peter Poredoš, dr. med. DESAIC
 • prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.
 • izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

Organizacijski odbor:

 • Robert Berger, dr. med.
 • Bernarda Križovnik
 • prof. ddr. Miljenko Križmarić, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
 • doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.
 • asist. dr. Marko Žličar, dr. med.

Informacije:

E-pošta / E-mail: predsednik@szaim.org

 

GENERALNA SPONZORJA

SREBRNI SPONZORJI

BRONASTI SPONZOR