O SZAIM

Vizija, poslanstvo in vrednote

Člani UO SZAIM, člani NO SZAIM in predsednika sekcij smo po razpravi oblikovali vizijo, poslanstvo in sedem vrednot SZAIM, ki odražajo bistvo našega delovanja. UO SZAIM jih je potrdil na seji dne, 28. 1. 2021. Vse člane vljudno vabimo k sodelovanju pri uresničevanju našega poslanstva in k doseganju vizije SZAIM.

Vizija

S pomočjo sodelovanja, izobraževanja in poklicne odličnosti smo vodilni na področju kakovostne oskrbe pacientov.

Poslanstvo

Razvijamo strokovno delo na področju anesteziologije, reanimatologije, lajšanja bolečine in intenzivne medicine doma in po svetu. Naše dejavnosti in kultura nudijo podporo članom za zagotavljanje odličnih storitev svojim pacientom.

Vrednote

Varnost pacientov

Izobraževanje

Sodelovanje

Dostopnost

Odličnost

Zaupanje

Kakovost