Modul 3 – Temeljni in dodatni postopki oživljanja otrok in odraslih

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na 3. modul, ki bo potekal v petek, 26. 1. 2024 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Maksimalno število mest je 36.

Program:

7.45 – 8.00: Registracija

Predavanja z diskusijo primerov:

8.00 – 9.00: Temeljni in dodatni postopki oživljanja odraslih: Marko Lokar, dr. med.

9.00 – 9.30: Oživljanje v izbranih posebnih okoliščinah: doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC

9.30 – 10.00: Prepoznavanje tahikardnih in bradikardnih motenj ritma ter ukrepanje: doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.

10.00 – 10.30: Srčni zastoj pri nosečnici in porodnici: Darjan Kos, dr. med.

10.30 – 11.00: Odmor

11.00 – 11.30: Temeljni in dodatni postopki oživljanja otrok in novorojenčkov:  Jelena Berger, dr. med.

11.30 – 12.00: Srčni zastoj pri poškodovancu: Anita Mrvar Brečko, dr. med.

12.00 – 12.30: Srčni zastoj na operacijski mizi: asist. dr. Gordana Taleska Štupica, dr. med.

12.30 – 13.00: Intenzivno zdravljenje po srčnem zastoju: izr. prof. dr. Primož Gradišek, dr. med.

13.00 – 14.00: Kosilo

Praktične delavnice v majhnih skupinah: 14.00 – 18.30 (6×40 min in 30 min odmora)

1. DPO odraslih

Marko Lokar, dr. med.

2. DPO otrok in novorojenčkov

Jelena Berger, dr. med.

3. DPO nosečnic in porodnic

Darjan Kos, dr. med.

16.00 – 16.30: Odmor

4. Oživljanje v posebnih okoliščinah

doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC

5. Srčni zastoj na operacijski mizi in poreanimacijska oskrba

asist. dr. Gordana Taleska Štupica, dr. med. in izr. prof. dr. Primož Gradišek, dr. med.

6. Srčni zastoj pri poškodovancu

Anita Mrvar Brečko, dr. med. in prof. ddr. Miljenko Križmarič, univ. dipl. inž. el.

18.30 – 19.00: Izpit in zaključek: doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.

Strokovno – organizacijski odbor:

prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

prof. ddr. Miljenko Križmarič, univ. dipl. inž. el.

izr. prof. Dušan Mekiš, dr. med.

doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESAIC

doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.