8. SLOVENSKI KONGRES ANESTEZIOLOGOV

Predavanje prof. Jeretina in podelitev nagrade za življenjsko delo.